Åbborsjøen - Volevegen - Høystad

Bøle -Åbborsjøen - Volévegen - Høystad

Generell info

Turen går i skogsterreng ned den bratte Høystadlia. Her er det først og fremst det fantastiske utsynet over dalen som er høgdepunktet på turen. Andre tema er skogbruk med særleg vekt på skogbruket før, vegbygging og renneing av tømmer. Fornminner som kolmiler og dyregraver kan inspiseres.

Turen må organiseres med transport opp til Bøle seter. Derifrå går vi langs seterveg, evt. med ein avstikkar til Åbborsjøen. Nedover Gluggdalen går vi langs skogsveg ned til Skardet. Ned lia følger vi traktorveg, med avstikkar langs gamal hestveg. Siste strekning er skogsveg.

021Tømmerdrift i Høystadlia for 100 år sida

Start: Høystad

Lengde:

Kart:

Tema

  • Bøle - starten på seterbruket på Kjønås
  • Åbborsjøen - fiske - vatning
  • Gluggdalen - ljorbu, sagbruk og Jo Gluggdalen
  • Skardet - utsyn over dalen og mot Halfarelia
  • Volevegen - skogbruk før i tida og i dag
  • Fornminne - kolmiler og dyregraver
022Mot Stulen og Halferelia
  023Sørover fra Skardet

ringebunatur logo

Du er her: Home Åbborsjøen - Volevegen - Høystad