Fåvang utmarkslag

faavang utmarkslag

Småviltjakt Fåvang Utmarkslag 2016.

Med bakgrunn i liten bestand og låg reproduksjon har styret i Fåvang Utmarkslag vedtatt å ikke åpne for jakt på alle hønsefugler i 2016.

Det åpnes for trening av fugelhunder i tiden 10.10 til 10.11. 2016.

Øvrig småviltjakt går som vanlig.

Styret i Fåvang Utmarkslag.

 

 

Skiløyper

Fåvang Østfjell byr på mange fine turmuligheter enten du går på ski eller ferdes til fots sommertid.

Fåvang utmarkslag rydder og skilter turstier og gamle råk og veger for å gjøre dem tilgjengelig for allmenn ferdsel, i tillegg til å bevare demn kulturhiustoriske verdien disse har.

Utmarkslaget bygger og vedlikeholder ulike anlegg som benker, gapahuker, rullestolbrygge etc. for allmenn benyttelse.

Oljebrenningsbua ved Svarttjønnet er også blitt vedlikeholdt av utmarkslaget.

I 2015 ble Fåvang Løypelag stiftet. Formålet er å sikre gode skiløyper til brukere av Fåvang Østfjell, herunder hytteeiere, reiseliv, lokalbefolkning og grunneiere. Det legges til rette for maskinpreparerte skiløyper over et stort område, med tilknytning tbåde nord- og sørover. Følg løypemaskinen på www.skisporet.no 
Løypelaget er takknemmelig for alle økonomiske bidrag.

Fåvang Løypelag, leder: Trond Kleven, tlf: 905 02 278

009

 

Fiske

Velg mellom 16 fine fjellvann med godt fiske.

Stangfiske f.o.m. 15. mai t.o.m. 15. september.

Tillatt med to stenger pr. kort.

Isfiske i Svarttjern og Løtjern fra isen legger seg t.o.m. 30. april.
008

Oterfiske i Svarttjønn og Løtjønn f.o.m. 1. juni t.o.m. 31.
juli for innenkretsboende.
Garnfiske i Svarttjønn f.o.m. 1. august t.o.m. 15.
september for grunneiere med 3 stk. 24 mm og 3 stk 35 mm garn pr. kort.

Kortpriser

Døgnkort kr. 50,-
Ukekort kr. 150,-
Sesongkort innenbygdsboende kr. 250,-
Sesongkort utenbygdsboende kr. 400,-
Isfiske sesongkort kr, 200,-

Som innenbygds regnes alle med adresse Fåvang.

Største fisk innen lagets område premieres.
Fisken kontrollveies hos Fiskeoppsynet

Fangst og jakt

Fåvang Utmarkslag har en god bestand av elg og det felles årlig 60-70 dyr.

Elgjakta lyses ut for perioder på fire år og fordeles på seks jaktterreng.

Ellers finnes fine områder for småviltjakt på blandt annet skogsfugl, rype hare og rev.

Småviltjakt uten hund f.o.m. 15. september t.o.m. 24. september.
Småviltjakt med hund f.o.m. 10. oktober t.o.m. 23. desember.
Råbukkjakt f.o.m. 10. august t.o.m. 15. september.
Rådyrjakt med hund f.o.m. 10. oktober t.o.m. 23. desember. Kortpris: kr. 500,-

På bukkejakt er kun rifle tillatt, og med godkjent skyteprøve. På rådyrjakt er hagle, rifle og kombivåpen
tillatt. Jakt på innmark nede i bygda krever grunneiers tillatelse.

Søknad om tillatelse til å drive fellefangst sendes styret.

Kortpriser småviltjakt
Innenbygds uten hund kr. 250,-
Innenbygds med hund kr. 500,-
Utenbygds uten hund kr. 500,-
Utenbygds med hund kr. 1000,-
Helgekort uten hund kr. 150,-
Helgekort med hund kr. 370,-
Døgnkort uten hund kr. 100,-
Døgnkort med hund kr. 250,-

Alle som jakter sammen med en person som har hund, må løse kort for hund. Felles ikke dyr under bukkejakten,
gjelder kortet også under rådyrjakten

 Som innenbygdsboende regnes alle med adresse Fåvang.

Helgekort regnes fra fredag til søndag.

NB! Jaktrapport skal sendes på epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 15. januar i utfylt stand.

Fangstpremier:
Det utbetales kr. 250,- for fangst av mår, mink og rev.
Det utbetales kr. 25,- for kråke skjære og ravn.

Melding om å drive fellefangst sendes til jakt oppsynet.

Kortsalgssteder: Smaviltjakt og fiske: Fåvang Sport og Våpen og YX Kvitfjelltunet.
Fiske: Ringebu Turistkontor og bommen ved Mykleseter (selvbetjening). Benytt bomkassa.

Reinskort og gjestejakt elg: Ringebu Natur, tlf: 976 87 950

Jakt-Fiske og Naturoppsyn:

Runar Stenumgard, tlf: 976 12 523

Gopollveien AL

Bestilling av sesong- og årskort kan gjøres hos Vekstra Regnskap Gudbrandsdal , avd Fåvang på tlf: 61 28 43 30

Billettpriser

Gopollvegen kr. 50.-
Gjennomkjøringsbillett kr. 60,-
Halvårskort kr. 600,-
Helårskort kr. 1000,-

Kortsalgsteder jakt og fiske

Reinskort og gjestejakt elg
Ringebu Natur - 61 28 38 45.

Fugljakt og fiske
Hydro Texaco Kvitfjelltunet.
Fåvang Sport og Våpen.

Fiske
Ringebu Turistkontor. Mykleseterbommen, selvbetjeningskasse. Benytt bomkassa.

Styre og andre funksjoner

Leder:
Ola Nordrum
tlf. 911 44 211,
epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nestleder:
Trond Kleven
tlf. 905 02 278

Kasserer:
Bjørn Sønstevoldhaugen
tlf. 970 66 013

Sekretær:
Frank Borgemoen 
tlf. 901 06 423

Fiskesjef:
Erik Rudrud
tlf. 913 21 713

Jakt og fiskeoppsyn:

Runar Stenumgård,
tlf. 976 12 523

Mykleseterbommen
Selvbetjening

ringebunatur logo