Venabygd grunneierlag

venabygd grunneierlag Jakt i Venabygd 2015

HJORTEJAKT:

10 frie dyr opp til 80 kg, kortsalg a kr. 3000,- pr dyr.
Ved felling av hind, refunderes kr. 1000 og ved felling av kalv refunderes kr. 2000.
Tillegg på kr. 60,- pr kg på dyr over 80 kg. Tillegget bortfaller på dyr felt etter 1.11. Jakttid: 01.09 - 23.09 og 31.10.- 23.12. Fellingsavg. kommer i tillegg. Både jaktlag (inntil 3 pers) og enkeltjegere kan søke. Skyteprøve og tilgang på godkjent ettersøkshund kreves. Elgjegere har fellingstillatelse på hjort i elgjaktperioden.

RÅDYRJAKT:

Bukkejakt: 10.08. - 23.09. Ordinær jakt: Med og uten hund 11.10. - 23.12. Kopi av bestått skyteprøve må framlegges. Tilgang på ettersøkshund kreves. I bukke-jakta er kun rifle tillatt. Jegere med tildelt jakt kan etter avtale med jaktansvarlig jakte felles på tildelte dyr.

SMÅVILTJAKT:

Jakttid: 11.10. - 23.12.
Hare med hund: 2-døgn og uke (med redusert pris uke nr 2). Sesongkort fra uke nr 3. Ukenummer må prioriteres. Helgekort kan tilleggskjøpes for de som har ukeskort.
Skogsfugl og hare u/hund: 2-døgn,uke og sesongkort.
Skogsfugl m/hund: Jakttid 11.10.–15.11.
Fastboende i Venabygd kan kjøpe sesongkort hos jaktansvarlig Bjørn Bergum, de kan og søke Venabygd Grunneierlag om jakt på rype med/uten hund. Jakttid 15.09 - 23.09 og 11.10 - 23.12.

Spørsmål om jakta rettes til Bjørn Bergum mob.90882906. Søknadsfrist for begge: 25. juni 2015. Søknad om jakt sendes Venabygd Grunneierlag, v/Bjørn Bergum,Venabygdsvegen 1618, 2632 Venabygd. 

ringebunatur logo

Du er her: Home Grunneierlag Venabygd grunneierlag