Iskjørkja

iskjorka logo

Generell info039

Iskjørkja er en naturformasjon som kan sees fra årsskiftet og til og med mars måned, avhengig av nedbørsforholdene på høsten og værforholdene utover vinteren.Tilgjengeligheten kan til tider være vanskelig på grunn av vær og føreforhold.

En tur til Iskjørkja er en annerledes vinteropplevelse

Turen er en fin opplevelse både på dagtid og etter at vintermørket har senket seg over Tromsdalen.

Om dagen vil man kunne oppleve mer av det idylliske landskapet som preger området og også det fine fargespill som oppstår i isen i kirkeveggene.

Om kvelden vil man kunne fornemme den ro og stemning som oppstår når man med fakler eller oljelykter tar seg frem langs stien, kankje med hubroens monotone stemme som eneste vitne om den rike fauna i den smale elvedal.

En tur til Iskjørkja i måneskinn er en uforglemmelig opplevelse so bare få er forunt.

Historie

Allerede i "Reisehaandbog for Gudbrandsdalen og Lillehammer" fra 1905 er Iskjørkja beskrevet som følger:

...."Iskirken" er en annen Naturdannelse, som viser et af Naturens mange Luner. Denne "Kirke" er kun at se nogle Uger om Aaret- Helst utover Vaarparten, naar det tjøver. Den dannes nemlig derved, at Snevandetsildrer utover et skraatliggende Stentak, som skyder ut fra Berget, og under hvilket er en aaben Grotte: fra dette Stentag og nedover paa forsiden af Grotten danner det sig en Væg af Istapper, og i denne Væg er der alltid en Aabning, gjennom hvilken man kan gaa ind.

Det er et vakkert syn,naar man sidder inde i Grotten, og Dagslyset trænger igjennom Isvæggen, som spiller i de vidunderligste grønne, blaa og violette Farver.

Denne "Kirke" er allerede bleven godt kjendt inden Turistverdenen og er meget besøgt; den ligger omtrent 1/2 times vei fra Tromsnes paa søndre Side af Tromsa; man bør helst have kjentmann.040

Fossekallen, vår nasjonalfugl, bygger rede i Iskjørkja.

Kontaktinfo

Dersom du skulle være interessert i denne turen, kan du ta kontakt med Ringebu-Natur

038

ringebunatur logo

Du er her: Home Iskjørkja