Myfallet - Dørfallet

Mya - Myfallet - Dørfallet

Generell info

Turen går for det aller meste i svært trafikerte turstigar i skogsterreng og snaufjell. Både Mya og Døra dannar djupe dalar med dei høgste vassfalla (fossane) vi har på Venabygdsfjellet.

Turen startar ved Venabu og går langs trafikert råk ned til Mya seter. Derifrå følger ein råket til Mytunga og i Bjønndalen tek ein av til høgre ned til Myfallet. På turen opp att kryssar ein råket til Mytunga og går på dårleg råk over Mytunga til ein kjem innpå råket innover på stupet til Dørdalen Vi fortsett dette råket innover til Dørfallet. Derifrå går vi råket over Veslfjellet og får med oss den flotte utsikta derifrå. Via Forrestadsetra går ein langs vegen tilbake til Venabu.

Start: Venabu.

Lengde:

Kart: Ringebu 1818 III
018Myfallet

Tema

  • Seterbruket med utgangspunkt i Mya seter.
  • Huldrehistorier
  • Myfallet
  • Storfurua på Mytunga
  • Dørdalen, landskapet, sagn og hendinger i Gudbrandsdalens største canyon.
  • Dørfallet
  • Veslfjellet med fantastisk utsikt over heile Venabygdsdfjellet
019Øvre Dørdalen
  020Storfurua

ringebunatur logo

Du er her: Home Myfallet - Dørfallet