Om oss

Organisering

Ringebu Natur ble dannet i 2002 som et treårig prosjekt (2003 - 2005) på initiativ fra Ringebu Utmarkslag i samarbeid med Mjøsen Skogeierforening og Statens nærings og distriktsutviklingsfond. Ringebu utmarkslag er eier og ansvarlig for administrasjonen.

Målsetning

Hovedmålet for prosjektet er å øke omsetningen fra utmarka og legge til rette for nye arbeidsplasser. Delmålene er:
1) Bedre kompetansen og interessen hos medlemmene.
2) Drive langsiktig ressursforvaltning i kombinasjon med ny næring.
3) Utvikle nye produkter basert på de ressurser som finnes i utmarka.
4) Skaffe til veie og utvikle et kontaktnett for salg av produkter.

Produktene

· Turopplevelser på Lågen, elver og vann med kano, flåte eller båt.
· Turopplevelser i naturreservatene
· Pilgrimsleden; tilrettelagte turer
· Guidede turer i utmark; natur, kultur, historie, geologi, flora og fauna
· Vinterturer på ski utenom alfarveg; canyontur på elveisen
· Fisking; fluefisking og andre fiskeformer i Lågen, elver og vann
· Elgsafari; sommer og vinter
· Gjestejegeropplegg på elg, villrein og småvilt
· Utleie av grillhus, skogskoier, stabbur og seterhus
· Overnatting; setrer, hytter og gårder
· Tradisjonsmat; servering på bondegårder og setrer
· Tradisjonsmat; produksjon og salg
· Hytteservice

RESSURSER UTMARK

275 elg
280 rein
Mye småvilt
Rikt fiske (VM i fluefiske)
Elver med naturreservater. (Lågen)
Over 3000 hytter
2 tunge reiselivsområder

FAKTA RINGEBU KOMMUNE

1252 kvkm
560 kvkm statsalm
530 kvkmprivat utmark
8 utmarkslag
CA 600 grunneiere

ringebuutmarkslag logo

ringebunatur logo

Du er her: Home Om oss