Nordre Stranden utmarkslag

Beliggenhet041

Nord for Fåvang stasjon på vestsiden av Gudbrandsdalslågen til grensen mot Ringebu ved Kvitfjell alpinanlegg.

Jakt / Fiske

Elgjakt fordelt på to terreng: Søre og Nørdre terreng
Fugljakt: utenbygdsboende u/hund 15.09 – 22.09
Innenbygdsboende m/hund 15.09 – 30.09
Harejakt: utenbygdsboende m/hund 10.10 - 17.10
Innenbygdsboende 15.09 – 30.11
Andejakt langs Lågen: 20.08 - 23.12
Rådyrjakt 11.10-30.11
Fiske i elver/fjellvann

Søknadsfrist for fugl og harejakt 20.08

Overnatting

Leie av husvære av forskjellige kategorier kan ordnes ved henvendelse til Ringebu Natur, tlf. 61 28 38 45

Styre og andre funksjoner

042

Leder
Terje Gunstad
Tlf: 970 86 453

Nestleder
Iver Waalen
Tlf: 952 10 515

Sekretær
Tore Branstadmoen
Tlf: 61 28 07 17

Kasserer
Erik Ellingsberg
Tlf: 61 28 20 31

Jaktansvarlig
Iver Waalen
Tlf: 952 10 515

Fiskeansvarlig
Engebret Pallsveen
Tlf: 941 51 600

ringebunatur logo

Vous êtes ici : Home Ass. fonciers Association de Nordre Stranden