ORGANISERING

Ringebu Natur ble dannet i 2002 som et treårig prosjekt (2003 - 2005) på initiativ fra Ringebu Utmarkslag i samarbeid med Mjøsen Skogeierforening og Statens nærings og distriktsutviklingsfond. Ringebu utmarkslag er eier og ansvarlig for administrasjonen.

MÅLSETNING

Hovedmålet for prosjektet er å øke omsetningen fra utmarka og legge til rette for nye arbeidsplasser. Delmålene er:

 1. Bedre kompetansen og interessen hos medlemmene.
 2. Drive langsiktig ressursforvaltning i kombinasjon med ny næring.
 3. Utvikle nye produkter basert på de ressurser som finnes i utmarka.
 4. Skaffe til veie og utvikle et kontaktnett for salg av produkter.

Vi tilbyr utleie av hytter og hus.Vi tilbyr utleie av hytter og hus.

PRODUKTENE

 • Turopplevelser på Lågen, elver og vann med kano, flåte eller båt.
 • Turopplevelser i naturreservatene
 • Pilgrimsleden; tilrettelagte turer
 • Guidede turer i utmark; natur, kultur, historie, geologi, flora og fauna
 • Vinterturer på ski utenom alfarveg; canyontur på elveisen
 • Fisking; fluefisking og andre fiskeformer i Lågen, elver og vann
 • Gjestejegeropplegg på elg, villrein og småvilt
 • Utleie av grillhus, skogskoier, stabbur og seterhus
 • Overnatting; setrer, hytter og gårder
 • Tradisjonsmat; servering på bondegårder og setrer
 • Tradisjonsmat; produksjon og salg
 • Hytteservice

RESSURSER UTMARK

 • 275 elg
 • 280 rein
 • Mye småvilt
 • Rikt fiske (VM i fluefiske)
 • Elver med naturreservater. (Lågen)
 • Over 3000 hytter
 • 2 tunge reiselivsområder

FAKTA RINGEBU KOMMUNE

 • 1252 kvkm
 • 560 kvkm statsalm
 • 530 kvkmprivat utmark
 • 8 utmarkslag
 • CA 600 grunneiere

ringebunatur logo

Du er her: Home